Copyrights Meidam© 2012
Artist statement (Ned.

Collection collée

Voor Alex Meidam (1954) is schilderkunst een expressievorm waarin, meer dan bij andere artistieke
media, de materialiteit van het werk reflecteert. Volgens hem is een geduldige reflectie eigen aan het
schilderkunstig medium. Via het formaat en de materiële gelaagdheid van het schildersmedium legt
hij zich erop toe het materiaal zelf te laten reflecteren. Daarbij treden naast het materiaal vooral
relaties op de voorgrond die beeldelementen met elkaar aangaan. Door te verzamelen en te hechten
wordt het werk van Alex Meidam tot een ' collection collée'. Dit levert gemetamorfoseerde beelden
op waarin het medium materieel en mentaal oplicht. Pas in het doorwerken van deze dubbele
reflectie toont zich de confrontatie met het medium en wordt het uitwerken van het motief mogelijk.
De visuele ervaring van dit werk leidt tot een extase van bewustzijn.
Alex Meidam